معرفی مادحین و ذاکرین

کربلایی روح ا… اصفهانی حاج داود اسماعیل پور کربلایی بهنام اسدی
کربلایی علی جلیلوند حاج عبداله… باقری کربلایی حامد باقری
حاج مرتضی سلیمانی کربلایی محمد حسن رجبی حاج مهدی حمیدی
حاج محمد غلامی حاج مصطفی شهدوست کربلایی بهروز شهبازیان
کربلایی حسین قنداقسازان کربلایی علی قاسمی کربلایی محمدرضا فطری
حاج جلال نجفی کربلایی علی اکبر نازک کار کربلایی علیرضا محمدی